Bawal na pagkain sa may uti


 • What to Eat and Drink When You Have a UTI
 • Mga Senyales at Gamot sa Kati ng Lalamunan
 • 6 Effective Home Remedies for UTI
 • When we talk about treatments for urinary tract infections UTIs , antibiotics are probably the first thing that comes to your mind. Treatment can be done at the comfort of your home and at a cheaper cost. Be reminded, though, that you should be careful with self-administered solutions.

  To wipe or flush out UTI-causing agents in your urinary tract, diuretics are recommended. They work by eliminating salt and water from the body and taking out bacteria with them through the urine. This may cause pain when urinating and abdominal discomfort. Anti-spasmodic agents can prevent spasms or cramps caused by UTI. It works by flushing out bacteria from your urinary tract. Although more trips to the bathroom may not sound like an appealing idea, doing so would help relieve your symptoms much faster.

  Heat packs UTI can cause abdominal discomfort due to a combination of spasms and inflammation. When this happens, you need something to relax your muscles. A heat pack, or even a bottle of warm water, would help you manage the pain.

  Avoid pressing on your bladder so as not to cause further complications. You may do this for as long as necessary. To fight UTI, therefore, you need to eat food rich in vitamin C or take supplements. Parsley Parsley can be used in several ways to get rid of UTI. You can add it as an ingredient for your meals and it may also be boiled in plain water as a drink. Cucumber Cucumbers are effective against UTI because of their high water content. You can munch on them directly or soak them in water overnight for a cucumber-flavored drink.

  Adding a few slices of lemon, which is rich in vitamin C,would also help against the infection. Ginger tea Any condition that involves any form of inflammation would get better with ginger, which is widely known for a variety of healing properties. Its components would help soothe inflamed muscles and inner linings, keeping spasms at pain at bay.

  To make a cup of ginger tea, you only need to boil fresh ginger roots. Recently, there have been many conflicting study results about its effectiveness against UTI.

  Home remedies for UTI can help you deal with mild, stubborn symptoms that keep coming back. However, do watch out for severe UTI bouts that need immediate medical intervention. Visiting your doctor regularly will help you detect any complications before they get any worse. About the Author : admin.

  Trichloroacetic acid TCA Interferon Ang sakit na genital herpes naman ay ginagamitan ng mga sumusunod na mga antiviral na mga gamot: Acyclovir Valacyclovir Samantala, ang sipilis syphilis ay ginagamot sa pamamagitan ng antibiotic na penicillin. Anu-ano naman ang mga hakbang o mga pamamaraan na maaaring gawin upang makaiwas sa mga STD? Ay mga paraang ito ay ang mga sumusunod: Image Source: www. Ang isa sa pinaka-mabisang paraan ng pag-iwas sa pagkakaroon ng STD ay ang pagpigil sa sarili sa mula pakikipagtalik, lalo na sa mga taong hindi naman kakilala.

  Pamalagiin ang kaugnayan sa ka-relasyong walang STD. Napakalaki rin ng magagawa sa pag-iwas sa STD ng pamamalagi ng relasyon sa iisa lamang tao na hindi apektado ng sakit na ito. Iwasan ang anumang paraan ng pakikipagtalik hanggang sa ikaw at ang magiging katalik ay makapagpasuri.

  Sikaping magpabakuna muna laban sa human papillomavirus HPV at hepatitis B at C bago makipagtalik sa kaninuman. Gumamit ng condom at mga dental dam. Ang maayos at wasto na paggamit ng mga condom at dental dam ay makatutulong upang maiwasan ang pagkakadikit ng balat sa mga mucous membrane ng ari ng katalik. Sa pagpili ng condom, tiyakin na ang gagamitin ay gawa sa latex at hindi sa mga natural membranes.

  Pag-iwas sa pag-inom ng mga nakalalasing na inumin. Kapag ang tao ay lasing o kaya ay lango dahil sa mga nakalalasing na inumin o droga, maaari siyang malantad sa mga gawaing hindi niya makontrol, kagaya ng mga mapanganib na kaugaliang Magkaroon ng bukas na pag-uusap.

  Bago makipagtalik, lalo na sa bagong kakilala, magkaroon muna ng bukas na pag-uusap ukol sa ligtas na paraan ng pakikipagtalik. Dapat na magkasundo ang bawat isa ukol sa kung ano ang mga gawaing sexual na katanggap-tanggap para sa kanila.

  Pag-isipan ang pagpapatuli. Kung hindi pa tuli, dapat ay pag-isipan ito ng isang lalaki. May mga pag-aaral na nagpapatunay ukol sa bisa ng pagpapatuli laban sa pagkakaroon ng HIV. Makatutulong din ito upang maiwasan ang pagkalat ng HPV at genital herpes. Pag-isipan ang paggamit ng PrEP. Ang PrEP, o pre-exposure prophylaxis ay ang paraan ng paggamit ng pinagsamang mga gamot na emtricitabine-tenofovir disoproxil fumarate Truvada.

  Nakatutulong ito upang mabawasan ang panganib ng pagkakaroon ng STD, lalo na ng HIV, sa mga taong may mataas na panganib na magkaroon nito. Subalit, dapat tandaan na ang pamamaraang ito ay ginagamit batay sa payo ng doktor. Upang makatulong sa lalo pang pag-iwas sa mga STD, mahalagang malaman kung anu-ano ang mga uri ng sakit na ito. Mga Uri ng STD Dapat maunawaan na hindi lahat ng impeksyon sa ari, lalo na ng mga kababaihan, ay naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik, kagaya ng ilang uri ng impeksyong bunga ng fungi.

  Ang mga sumusunod ay ang mga kilalang uri ng mga sakit na naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik: Bacterial Vaginosis BV. Ang kondisyong ito ay maituturing na pinaka-karaniwang uri ng impeksyon sa ari ng mga babae, lalo na sa mga may edad 15 hanggang 44 na taong gulang. Ang ilan sa mga sintomas nito ay ang pangangati at ang pag-agos ng likido mula sa ari na may masangsang na amoy. Ito ay karaniwang ginagamot gamit ang mga Chancroid. Ang sakit na ito ay isang uri ng impeksyong dulot ng bacterium na Haemophilus ducreyi.

  Nagdudulot ito ng pagkakaroon ng mga bukas na sugat sa paligid ng ari ng lalaki o babae.. Granuloma inguinale. Ang sakit na ito ay dulot ng bacterium na Klebsiella granulomatis na dating kilala bilang Calymmatobacterium granulomatis.

  Ito ay makikilala sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga ulcer sa ari. Ang sakit na ito ay nagdudulot ng pamamaga ng atay. Ito ay karaniwang dulot ng Subalit, maaari rin itong dulot ng iba pang kondisyon. Ang sakit na ito ay matatagpuan sa ari. Ito ay dulot ng herpes simplex virus HSV. Maaari itong mamalagi sa katawan nang ilang taon at magpakita ng mga pabalik-balik na mga sintomas, kagaya ng pananakit, pangangati, o pagsusugat ng ari.

  Human Papillomavirus HPV. Ang virus na ito ay nagdudulot ng pinaka-karaniwang uri ng impeksyon na bunga ng pakikipagtalik. Karaniwan itong nawawala nang kusa. Subalit, kapag napabayaan ay maaari itong magdulot ng mga genital warts o kaya ay ng kanser. Maaari ring maapektuhan ng virus na ito ang bibig at lalamunan. Klamidya Chlamydia. Ang sakit na ito ay isa sa mga pinaka-karaniwang uri ng STD.

  Ito ay dulot ng bacterium na Chlamydia trachomatis na maaaring umapekto sa mga lalaki at mga babae. Sa mga kababaihan, maaaring magkaroon ng klamidya sa cervix, sa rectum, o sa lalamunan. Sa mga kalalakihan naman ay maaaring magkaroon ng klamidya sa loob ng ari, sa rectum, o sa lalamunan. Kulugo sa ari Genital warts. Ang kondisyong ito ay ang pagkakaroon ng mga maliliit na kulugo sa may butas ng puwet o kaya sa sa paligid ng ari. Ang sakit na ito Ito ay ang pangmatagalang pabalik-balik na impeksyon sa lymphatic system dulot ng tatlo sa mga uri ng bacterium na Chlamydia trachomatis na iba sa nagdudulot ng klamidya sa ari.

  Molluscum Contagiosum. Ang impeksyong ito ay dulot ng virus na umaapekto sa balat. Ito ay nagdudulot ng pagkakaroon ng mga bukol sa bahaging ito ng katawan.

  Ang mga ito ay maaaring kasing liit ng pinhead o kasing laki ng pambura ng lapis. Ang mga bukol na ito ay hindi masakit, subalit lubhang nakahahawa kapag nagsugat. Mucopurulent Cervicitis MPC. Maaari rin naman itong dulot ng iba pang mga mikrobyo. Ang sakit na ito ay isang uri ng impeksyong umaapekto sa mga reproductive organ ng mga babae. Nagkakaroon nito kapag ang impeksyon ay kumalat mula sa ari papunta sa uterus, fallopian tube, o sa mga obaryo.

  Ang PID ay maaaring walang mga palatandaan o sintomas. Ang mga ito ay mga maliliit na parasitikong insekto na sumisipsip ng dugo bilang pagkain nito. Namamahay ang mga crab lice sa mga buhok sa paligid ng ari, subalit maaari rin silang matagpuan sa mga buhok sa iba pang bahagi ng katawan.

  Ang kondisyong ito ay umaapekto sa balat na nagbubunga ng pangangati at pagkakaroon ng mga pantal. Ito ay dulot ng isang uri ng maliit na insekto na kung tawagin ay sarcoptes scabiei. Ang pangangating bunga ng mga insektong ito ay dulot ng allergic reaction ng katawan sa kanilang mga itlog at mga dumi na nanunuot sa balat.

  Sipilis Syphilis. Ang sakit na ito ay bunga ng impeksyong dulot ng bacterium na Treponema pallidum. Ito ay maaaring gamutin sa pag-uumpisa nito. Kumakalat ito sa pamamagitan ng mga sugat na dinudulot nito na kung tawagin ay mga Trichomoniasis. Ang sakit na ito na dulot ng isang uri ng parasitiko ay tinatawag ding Ito ay nagagamot na uri ng STD. Kabilang sa mga sintomas nito ay ang pangangati ng ari, pagkakaroon ng masangsang na likido rito, maging ang pagkakaroon ng pananakit sa ari tuwing umiihi.

  Tulo Gonorrhea. Ang sakit na ito ay dulot ng isang uri ng bacteria na maaaring umapekto sa mga lalaki at babae.

  Umaapekto ito sa urethra, rectum, maging sa lalamunnan. Maaari rin itong umapekto sa cervix ng mga kababaihan.

  The effects could vary from mild to severe, but even the mildest of throat itch can be really uncomfortable. Drug Allergies Drug allergies are similar to food allergies, with the body reacting to a stimulus that triggers the immune system to think that the individual is in harm. Ang mga reaksyon na ito ay maaaring malubha o malumanay lamang. Depende ito sa kalubhaan ng allergy ng isang tao.

  Karaniwan na mga gamot na humahantong sa allergic reaction ay antibiotics o penicillin. Kaya iniiwasan ng mga doctor ang pabago-bago na medikasyon. Bacterial Infections Ang mga bacterial cases ng tonsillitis ay pwedeng magsimula sa pagkati ng lalamunan. Ang kati sa lalamunan ay maaari ring isang senyas na ikaw ay nahawaan ng flu.

  What to Eat and Drink When You Have a UTI

  Dapat agapan kaagad ito at uminom ng gamot para sa kati ng lalamunan, para mabawasan ang nakakayamot na pakiramdam. Bacterial infections are one of the major causes of an itchy throat. It may be an early sign of upper respiratory infection. It may not be too big of a deal but when one experiences an itchy throat, it may be accompanied by body aches, chest discomfort, or a fever. Dehydration Ang dehydration ay maaaring sanhi ng kati ng lalamunan.

  Ito ay nangyayari pag nakukulangan ng tubig ang katawan. Madalas ito nangyayari kapag mainit ang panahon, pag nag-eehersisyo, o pag may sakit. Even a dry mouth can lead to the throat feeling itchy. This is one of the most common causes of an itchy throat. Acid Reflux Ang acid reflux o heartburn ay sanhi ng kati ng lalamunan. Ang mga ibang tao na may chronic acid reflux ay madalas na nakakaranas ng mga problema sa lalamunan.

  Ito ay dahil sa acid ng tiyan na bumabalik sa food pipe. Hindi lamang ang namamagang lalamunan o makati na lalamunan ang sanhi ng acid reflux pero isa ito sa mga karaniwan na sintomas.

  Medication Side Effects Ang ibang mga medication ay maaaring sanhi ng dry cough at kati ng lalamunan. Dahil nangyayari ito, hindi ibig sabihin nito ay nagkaroon ng allergic reaction ang isang tao sa gamot. Karaniwan ng mga taong umiinom ng Angiotensin-converting-enzyme ACE inhibitors para sa high-blood pressure ay dapat aware na itong mga gamot na ito ay pwede maging sanhi ng kati ng lalamunan at dry cough.

  Mga Senyales at Gamot sa Kati ng Lalamunan

  More often than not, the symptoms surface shortly after taking an ACE inhibitor. An itchy throat may be accompanied by other forms of illnesses. Ito ay karaniwan sa mga may allergic rhinitis. Pag ito ay drug o food-related naman, ang maaaring kasabay sa kati ng lalamunan ay stomach pain, diarrhea, rashes, redness of the skin, red eyes, swelling lips and tongue, or a drop in blood pressure.

  It may be difficult to differentiate between the two causes because in both instances, an itchy throat may be accompanied by nasal congestion or sneezing. Kapag magkakasakit naman ang isang tao, maaaring samahan din ito ng kati ng lalamunan pero hindi ito nagtatagal. Ito ang mga sakit na minsan sinasamahan ng kati ng lalamunan: fever, headache, cough, nasal congestion, swollen glands and muscle aches. Kapag may heartburn naman ang isang tao kasabay nito ang difficulty of swallowing, burning sensation in the chest or throat, gassy stomach, inflamed throat, and inflamed gums.

  Paano Labanan ang Kati ng Lalamunan Ang kati ng lalamunan ay pwede namang maiwasan, para hindi na kailangan uminom ng gamot sa kati ng lalamunan. There are pointers that one needs to keep in mind in order to stay away from catching an itchy throat. Adding a few slices of lemon, which is rich in vitamin C,would also help against the infection.

  Ginger tea Any condition that involves any form of inflammation would get better with ginger, which is widely known for a variety of healing properties. Its components would help soothe inflamed muscles and inner linings, keeping spasms at pain at bay. To make a cup of ginger tea, you only need to boil fresh ginger roots. Recently, there have been many conflicting study results about its effectiveness against UTI.

  Home remedies for UTI can help you deal with mild, stubborn symptoms that keep coming back. However, do watch out for severe UTI bouts that need immediate medical intervention.

  6 Effective Home Remedies for UTI

  Visiting your doctor regularly will help you detect any complications before they get any worse. About the Author : admin. Being that women are more than likely to get more than one UTI in their lifetime, it is no surprise that I have had my fair share of them.

  I have learned tons of tricks to make the infection not as torturous throughout my lifetime. While there are medicines and painkillers that can help diminish the pain from this pesky infection, taking too much medication after awhile, like antibioticscan become harmful to your body.

  Sometimes changing your diet can be the simple solution. Next time you have a UTI load up on these foods and drinks so you can help kick that infection right out of your body: Water Christin Urso Stop what you are doing and drink a large glass of water. The best way to get the infection out of your system is by drinking liquids to flush it out.

  Water is the best option for this being that it does not contain anything to irritate the infection. It is recommended that you drink 6 to 8, 8 oz. While cranberry juice won't magically cure your infection sigh, if onlyit is thought that it can help prevent the bacteria from spreading.

  According to researchers, cranberries contain substances that prevent infection-causing bacteria from sticking to the urinary tract walls.

  However, since multiple studies do not show clear evidence of cranberry juice being a cure to UTIs, this is one of those things that you will have to try yourself to see if it makes a difference in your body.

  If you are not a huge fan of cranberry juice, or you just have used it too many times as a chaser to drink it without alcohol, then pick up some cranberry pills.


  thoughts on “Bawal na pagkain sa may uti

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *